Kroužky

Nabídka kroužků na školní rok 2017/2018

PŘIHLÁŠKY NA NÍŽE UVEDENÉ KROUŽKY PŘIJÍMÁME OD 1. 6. 2017.

STÁVAJÍCÍ ÚČASTNÍCI KROUŽKŮ SE VŠAK MOHOU DO SVÉHO KROUŽKU PŘIHLAŠOVAT PŘEDNOSTNĚ A TO DO KONCE KVĚTNA

PONDĚLÍ

15:00 – 16:00

Šikulové a šikulky

Vážení rodiče,šikula

rádi bychom Vám představili nový výtvarný kroužek, který je vhodný pro děti (ve věku 6-12 let), které neumějí kreslit, a přesto touží vyjádřit své pocity a nálady pomocí výtvarných technik. 

Malíři nabízejí světu zcela nové představy, a proto tento kroužek rozvíjí jemnou motoriku, fantazii a pomáhá dětem k odreagování.

„Malířství, toť zamilovaná podoba, která vystupuje očima a stéká špičkou štětce“ (Salvador Dalí)

Roční úplata: 590,- Kč, nebo 300,- Kč permanentka 10 + 1

Předpokládané zahájení kroužku je 18. 9. 2017.

Vánoční odpočinek od kroužků bude od 20. 12. 2017 (st) do 2. 1. 2018 (út).

Ukončení kroužku bude 11. 6. 2018.

16:00 – 17:00

Barvínek a Barvbarvínekička 

Vážení rodiče a milé děti,

představujeme Vám výtvarný kroužek, vhodný pro děti od 3 do 6 let, při kterém se děti odreagují za pomoci barev, naučí se základní výtvarné techniky a vyzkouší si zde řadu nových věcí.

Kroužek umožňuje rozvoj jemné motoriky, fantazie a soustředění.

Roční úplata: 590,- Kč, nebo 300,- Kč permanentka 10 + 1

Předpokládané zahájení kroužku je 18. 9. 2017

Vánoční odpočinek od kroužků bude od 20. 12. 2017 (st) do 2. 1. 2018 (út).

Ukončení kroužku bude 11. 6. 2018.


ÚTERÝ

16:00 – 17:00

Motýlci

Vážení rodiče a milé děti,

představujeme Vám taneční kroužek vhodný prmotýleko kluky a holky od 3 do 6 let, kteří se rádi hýbou.

Je to pohybový kroužek snoubícím přirozenou touhu dítěte po aktivitě spolu s vhodným tanečním stylem pro děti předškolního věku.

Rozvíjení pohybové dovednosti, zdokonaluje koordinaci a podpoří i zdravý tělesný vývoj dětí.

Nabízí žádoucí způsob naplnění volného času spolu s pěstováním návyků společenského chován

Společně zde budeme vytvářet tanečky, hrát hry a skotačit.

Roční úplata: 490,- Kč, nebo 250,- Kč permanentka 10 + 1

Předpokládané zahájení kroužku je 19. 9. 2017

Vánoční odpočinek od kroužků bude od 20. 12. 2017 (st) do 2. 1. 2018 (út).

Ukončení kroužku bude 12. 6. 2018.


STŘEDA

14:00 – 15:00

Domino domino danceDance

Vážení rodiče a milé děti,

přijďte navštívit náš taneční kroužek, který je vhodný pro kluky i holky od 6 do 15 let.

Kroužek klade důraz na celkovou pohybovou aktivitu, důležitou pro zdravý rozvoj dítěte.

Soustřeďuje se na všeobecnou taneční průpravu, zdravé držení a postavení těla, rozvoj koordinačních schopností dítěte v daném věku.

Ve výuce využívá různé druhy rytmických cvičení spolu s hrou, zábavných forem testů pružnosti, vytrvalosti a obratnosti, a dalších zajímavých aktivit stmelujících náš taneční kolektiv.

 „Fantazie se stává realitou, pokud ji umíš zatančit.“ (Richard Cohen)

 Roční úplata: 490,- Kč, nebo 250,- Kč permanentka 10 + 1

Předpokládané zahájení kroužku je 19. 9. 2017

Vánoční odpočinek od kroužků bude od 20. 12. 2017 (st) do 2. 1. 2018 (út).

Ukončení kroužku bude 12. 6. 2018.

15:00 – 16:00

Zábavná Angličtina – ZAČÁTEČNÍCI

Vážení rodiče,

představujeme Vám naučný kroužek angličtiny, který je vhodný pro děti 3-8 let.

Je obecně známým faktem, vycházejícím z průzkumů předškolních dětí, že  tyto děti nemají schopnost rozlišovat jazyky. Jednoduše přijímají skutečnost, že jednu a tutéž věc učitel označuje dvěma různými výrazy. Proto následně dokážou pro označení věci používat výrazů obou.

Naše angličtina je tedy spíše než výukou jednou velkou hrou, která formou písniček, říkadel, omalovánek a skládaček procvičuje dětskou paměť, postřeh a připravuje děti pro navazující výuku angličtinu na základních školách.

„Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem.“ – „The number of languages you speak is the number of times you are human.“

 Roční úplata: 490,- Kč, nebo 250,- Kč permanentka 10 + 1

Předpokládané zahájení kroužku je 20. 9. 2017

Vánoční odpočinek od kroužků bude od 20. 12. 2017 (st) do 2. 1. 2018 (út).

Ukončení kroužku bude 13. 6. 2018.

16:00 – 17:00

Zábavná Angličtina – POKROČILÍ

Vážení rodiče,Aj

představujeme Vám nový kroužek navazující na kroužek angličtiny pro začátečníky, nebo pro děti, které se již s angličtinou seznámily někde jinde. Kroužek je vhodný pro děti 4-9let.

Je obecně známým faktem, vycházejícím z průzkumů předškolních dětí, že  tyto děti nemají schopnost rozlišovat jazyky. Jednoduše přijímají skutečnost, že jednu a tutéž věc učitel označuje dvěma různými výrazy. Proto následně dokážou pro označení věci používat výrazů obou.

Naše angličtina je tedy spíše než výukou jednou velkou hrou, která formou písniček, říkadel, omalovánek a skládaček procvičuje dětskou paměť, postřeh a připravuje děti pro navazující výuku angličtinu na základních školách.

Roční úplata: 490,- Kč, nebo 250,- Kč permanentka 10 + 1

Předpokládané zahájení kroužku je 20. 9. 2017

Vánoční odpočinek od kroužků bude od 20. 12. 2017 (st) do 2. 1. 2018 (út).

Ukončení kroužku bude 13. 6. 2018.


ČTVRTEK

– vyučuji v DDM Sluníčko Duchcov – kroužek Skotačení pro nejmenší (přihlásit se můžete i na tento kroužek) 😉

Předpokládané zahájení kroužku je 21. 9. 2017 v DDM Duchcov.

Vánoční odpočinek od kroužků bude od 20. 12. 2017 (st) do 2. 1. 2018 (út).

Ukončení kroužku bude 7. 6. 2018.


PÁTEK – SOBOTA

17:00 – 8:00

Trosečníci 

Vážení rodiče a milé děti,

ztroskotali jste někdy na pustém ostrově? Že ne?!

Pak neváhejte navštívit náš kroužek, ve kterém společně ztroskotáme u nás v klubu DOMINO, ve kterém si užijeme spousty legrace.

Budeme prožívat páteční večery a sobotní rána bez rodičů.

Každé nocování se dozvíte něco nového, protože každé bude jinak tematicky zaměřeno. Můžete se těšit na soutěžení, hraní her, promítání filmů, aj.

Tento kroužek je vhodný pro děti od první třídy. 

Roční úplata: 500,- Kč, nebo 70,- Kč / nocování

trosečník– přednost mají ti, s roční platbou

Předpokládané zahájení kroužku je 22. 9. 2017

Vánoční odpočinek od kroužků bude od 20. 12. 2017 (st) do 2. 1. 2018 (út).

Ukončení kroužku bude v květnu 2018.

Témata schůzek:

I. pololetí: září – Robinsonův ostrov, říjen – Bojíte se tmy?, listopad – Super Star Košťany, leden – Zimní olympijské hry

II. pololetí: únor – MasterChaf Košťany, březen – Soudkyně Barbara, duben – Miss/Missák, květen – Hry bez hranic