Klub Domino

 

KDO JSME ?

domino
Domino

 Dům dětí a mládeže „Sluníčko“ v Duchcově je školské zařízení ve zřizovatelské funkci Ústeckého kraje. Jsme školské zařízení – středisko pro volný čas. Poskytujeme široké spektrum možností seberealizace dětem, mládeži i dospělým bez rozdílu věku, pohlaví, národnosti či přesvědčení. Spolupracujeme s mnoha zařízeními ve městě i kraji. Od roku 2011 zřizujeme také pobočku – klub DOMINO v Košťatech.

Dětský klub v současné době sídlí v prostorách městské knihovny a infocentra. Podívejte se, co všechno mohou vaše děti zažít v rámci dětského klubu.

Přihlásit do kroužků v klubu DOMINO se můžete buď přímo v Dominu, nebo na tel.č. 474 553 905, nebo na webových stránkách www.ddmduchcov.cz – Klub Domino Košťany….

 

…A NYNÍ NÁS NALEZNETE I NA FACEBOOKU!

 new_29