Klub Domino Košťany

Kdo jsme a co nabízíme

 Dům dětí a mládeže „Sluníčko“ v Duchcově je školské zařízení ve zřizovatelské funkci Ústeckého kraje. Jsme školské zařízení – středisko pro volný čas. Poskytujeme široké spektrum možností seberealizace dětem, mládeži i dospělým bez rozdílu věku, pohlaví, národnosti či přesvědčení. Spolupracujeme s mnoha zařízeními ve městě i kraji. Od roku 2011 zřizujeme také pobočku – klub DOMINO v Košťatech.

Dětský klub Domino v současné době sídlí v prostorách městské knihovny a infocentra. Podívejte se, co všechno mohou vaše děti zažít v rámci dětského klubu.

Přihlásit do kroužků v klubu DOMINO se můžete buď přímo v Dominu, nebo na tel. č.: 770 170 816, nebo na webových stránkách www.ddmduchcov.cz – Klub Domino Košťany.

 

A NYNÍ NÁS NALEZNETE I NA FACEBOOKU!

 new_29