Knihovna

Městská knihovna Košťany je do 1. 7. 2013  spravována Domem dětí a mládeže „Sluníčko“ za finanční podpory Města Košťany. Poskytuje čtenářům, zejména z řad občanů trvale žijících v Košťanech komplexní knihovnické služby, veřejný přístup k internetu a zároveň slouží jako informační centrum města pro turisty i místní občany.

Online katalogy

Košťany
Teplice

PONDĚLÍ15:00 – 18:00                
ÚTERÝ15:0 – 17:00    
STŘEDA8:00 – 11:00       
ČTVRTEKZAVŘENO
PÁTEKZAVŘENO

 

BĚHEM ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN JE KNIHOVNA ZAVŘENÁ. V PŘÍPADĚ POTŘEBY VOLEJTE NA TEL: 770 170 816

 o nás potřebujete vědět:

 

 

Trochu z naší historie

Knihovna měla v Košťanech vždy svou tradici a také svůj okruh čtenářů. Bohužel se nezachovaly potřebné záznamy, takže víme pouze to, že s půjčováním knih se začalo v místní škole po 2. svět. válce. Do dnešního dne změnila knihovna několikrát působiště a vystřídalo se mnoho knihovníků, především pak žen – většinou učitelek místní školy.

V roce 2006 se Městská knihovna přestěhovala do nových prostor na Mírovém náměstí č. 2 a tím začala její změna k lepšímu. Zatímco před stěhováním bylo evidováno pouze 38 čtenářů (z toho 3 děti), dnes je čtenářů celkem 108 (z toho 41 dětí). Je to určitě tím, že knihovna je dnes prakticky v centru dění. Nalézá se v novém, kulturním prostředí a zcela se změnil styl její práce. Kromě pravidelných výpůjčních hodin se zde konají různé besedy, přednášky, akce pro předškoláky i žáky ZŠ, uskutečňují se zde výstavy a vernisáže, lidé si sem chodí přečíst noviny a časopisy nebo jen tak popovídat.

V současné době je zde k dispozici 2720 svazků různé literatury, včetně dětské a naučné.

Za rok 2013 se zaregistrovalo celkem 72 čtenářů, z toho 19 dětí do 15 let. Celkem se vypůjčilo 1281 knih a 92 periodik. Nejvíce oblíbeným žánrem čtenářů je beletrie. Během roku se vypůjčilo 1066 svazků. Děti a mládež si vypůjčily celkem 141 knih. V posledním čtvrtletí roku knihovnu navštívilo 95 návštěvníků. Jelikož Městská knihovna slouží občanům i jako infocentrum s možností využití internetu zcela zdarma, návštěv na internetu bylo kolem 85. Na webových stránkách knihovny a dětského klubu Domino bylo evidováno v uplynulém roce 1436 přístupů. V knihovně si mohou občané zapůjčit i 30 nových knih.

Odebírané periodiky a noviny

 

Nově v knihovně na půjčení – stolní hry